Home / วิธีเก็บรักษา

หมูปิ้งของเราสามารถเก็บได้

2 - 3 วัน ในตู้เย็นบ้าน ช่องธรรมดา

1 เดือน ในตู้เย็นบ้าน ช่องฟรีซ

1 ปีในตู้ฟรีซ อุณหภูมิ -18 องศา

7 - 10 วัน ในถังน้ำเเข็ง